Site-navigatie

Jeugdafdelingen van penitentiaire inrichtingen dicht

E-zine NJi – 1 december 2008 – Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie sluit de jeugdafdeling van de Penitentiaire Inrichting Noord-Holland Noord, locatie Zwaag omdat er sprake is van een onaanvaardbare situatie.

Er zijn te weinig mogelijkheden voor de jongeren om zich te kunnen ontwikkelen en er is geen gezamenlijke visie en handelswijze over de omgang met jongeren die een psychische aandoening hebben of een gedragsstoornis. Het gebruik van de jeugdafdeling van Penitentiaire Inrichting Rijnmond, locatie Krimpen aan den IJssel stopt na 2009. Op deze locatie is de situatie wel aanvaardbaar, maar niet optimaal. De staatssecretaris nam deze besluiten naar aanleiding van een rapport van de inspecties voor jeugdzorg, onderwijs, gezondheidszorg en sanctietoepassing.
Sinds 2006 werd vrijstaande capaciteit in penitentiaire inrichtingen gebruikt voor jeugddetentie omdat capaciteit binnen de justitiële jeugdinrichtingen ontoereikend bleek.
Meer informatie : Inspectierapporten en aanbiedingsbrief
Bron: Ministerie van Justitie

Nederlands Jeugd instituut