Site-navigatie

Dossier kindermishandeling in allochtone gezinnen

NJI Nieuwsbrief jeugd – 14 januari 2009 -Pharos, het landelijk kenniscentrum voor vluchtelingen en gezondheid, heeft een kennisdossier ontwikkeld over kindermishandeling in allochtone gezinnen. Kindermishandeling in deze gezinnen neemt soms andere vormen aan, heeft andere oorzaken en gevolgen, en heeft daarom in sommige gevallen ook een andere aanpak nodig dan kindermishandeling in autochtone gezinnen.

Het kennisdossier is ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Het NJi heeft een dossier op zijn website over onder meer risicofactoren, gevolgen, instrumenten, richtlijnen en effectieve interventies rondom kindermishandeling. De dossiers van Pharos en het Nederlands Jeugdinstituut vullen elkaar aan.
Meer informatie: Pharos – dossier Kindermishandeling in allochtone gezinnen; NJi – dossier Kindermishandeling
Bron: Pharos

Nederlands Jeugd instituut