Site-navigatie

Harreveld niet meer onder verscherpt toezicht

NJi Nieuwsbrief Jeugd – 13 januari 2009 – Jongerenhuis Harreveld loopt niet langer ernstig risico op een onveilig leef-, behandel- en werkklimaat en staat daarom niet meer onder verscherpt toezicht. Dat hebben de inspecties voor jeugdzorg, gezondheidszorg, onderwijs en sanctietoepassing besloten.

Justitiële jeugdinrichting ‘t Anker, de open jeugdzorginstelling Prisma en Scholengemeenschap Harreveld, allen onderdeel van Jongerenhuis Harreveld, werden vanaf september 2007 intensief en nauwlettend gevolgd door de inspecties bij het doorvoeren van noodzakelijke verbeteringen. In dat jaar kwamen de Inspectie jeugdzorg en de Algemene Rekenkamer met kritische rapporten over de situatie van justitiële jeugdinrichtingen in Nederland. Veertien instellingen werden onder verscherpt toezicht gesteld waaronder Jongerenhuis Harreveld.
Bron: Inspectie jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut