Site-navigatie

Meer belangstelling voor pleegzorg in 2008

NJi Nieuwsbrief Jeugd – 13 januari 2009 – Het aantal gezinnen dat belangstelling heeft voor pleegzorg steeg in 2008 met ruim 40 procent. Dat blijkt uit jaarcijfers van Pleegzorg Nederland. In 2007 verstuurde de stichting 4.200 informatiepakketten naar geïnteresseerden. In 2008 waren dat er 5.900. Hoeveel mensen uiteindelijk de voorbereidingsavonden voor pleegouders gaan volgen, is nog niet bekend.

Een deel van het succes is te danken aan de landelijke campagne van SIRE met de slogan ‘Je mag van een kind niet verwachten dat het zichzelf opvoedt’. Regionale pleegzorginstellingen hebben hun eigen campagneplannen daarom in de ijskast gezet. Vooral in de Randstad wilden instellingen hardere campagnes voeren, onder meer door foto’s in kranten te plaatsen van kinderen voor wie pleegouders gezocht worden. De instellingen gaan nu eerst investeren in de groep nieuwe belangstellenden.
Meer informatie: www.pleegouderszijnbijzondernodig.nl
Bron: Nederlands Dagblad, 12 januari 2009

Nederlands Jeugd instituut