Site-navigatie

Nieuwe maatregelen sociale veiligheid in het onderwijs

Nieuwsbrief Jeugd – 27 januari 2009 – Minister Ronald Plasterk van Onderwijs heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarbij de ‘Sociale veiligheidsmonitor in het voorgezet (speciaal) onderwijs’ en het ‘Onderwijsverslag over het schooljaar 2006-2007’. In de brief staat de voortgang beschreven van nieuwe socialeveiligheidsmaatregelen in het onderwijs zoals verplichte registratie van incidenten en het inrichten van kwaliteitsteams veiligheid.

Hoewel er sinds de eerste veiligheidsmonitor uit 2006 meer aandacht is voor gedragsregels en de omgang met geweldsdelicten voelt net als toen ruim 90 procent van de kinderen, jongeren en docenten zich veilig op school. Wel hebben meer scholen een veiligheidsbeleid en incidentenregistratie, is er meer samenwerking met externe instellingen en besteden alle onderwijstypen meer aandacht aan agressie en geweld.
Meer informatie: Brief aan de Kamer; Sociale veiligheidsmonitor in het voorgezet (speciaal) onderwijs; Onderwijsverslag 2006/2007
Bron: Ministerie van OCW

Nederlands Jeugd instituut