Site-navigatie

Raad van toezicht jeugdzorg Noord-Holland stapt op

Nieuwsbrief Jeugd – 22 januari 2009 – De raad van toezicht van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland heeft besloten terug te treden. Dat besluit komt naar aanleiding van een onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland dat het provinciebestuur heeft laten uitvoeren. Daaruit bleek dat de kwaliteit van de zorg bij het bureau jeugdzorg weliswaar aanzienlijk is verbeterd, maar dat de financiële situatie zorgelijk is. Vorig jaar was er een tekort van 1,3 miljoen euro en ook dit jaar is de begroting niet sluitend.

Voor de raad van toezicht, die financieel de vinger aan de pols moet houden, was dit reden om te vertrekken. De provincie laat verder onderzoek doen naar de financiële positie van het bureau jeugdzorg.
Bron: Provincie Noord-Holland; RTV Noord-Holland

Nederlands Jeugd instituut