Site-navigatie

RIVM trekt richtlijn huilbaby’s terug

Nieuwsbrief Jeugd – 27 januari 2009 – Het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid heeft besloten de conceptrichtlijn voor huilbaby’s voorlopig niet in te voeren. Het RIVM besloot daartoe omdat de betrokken beroepsorganisaties het niet eens konden worden over de richtlijn. De conceptrichtlijn voor de jeugdgezondheidszorg wordt nu meegenomen bij de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor huilbaby’s, in samenwerking met ZonMw, Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) maakte bezwaar tegen het advies jonge baby’s desnoods langdurig te laten huilen zodat ze vanzelf in slaap vallen. Dat advies kan er volgens het NIP toe leiden dat de baby ophoudt te huilen, maar om de verkeerde reden: uit wanhoop en machteloosheid. Daardoor komen de stressregulatie en hechting in het gedrang.
Bron: RIVM; Nrc.next, 27 januari 2009

Nederlands Jeugd instituut