Site-navigatie

Scholen moeten dreigende schooluitvallers helpen’

Nieuwsbrief Jeugd – 26 januari 2009 – Scholen moeten dreigende schooluitvallers niet alleen onderwijs bieden, maar ook de sociaal-emotionele zorg en steun die nodig is om mee te blijven doen in de maatschappij. Dat schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport ‘Vertrouwen in de school’, over de uitval van ‘overbelaste’ jongeren. Leerlingen hebben structuur nodig maar ook een gevoel van verbondenheid en vertrouwen. Dat is doorslaggevend in het voorkomen van uitval, schrijft de WRR. Scholen zouden hulp kunnen bieden bij problemen met geld, huisvesting en ongewenste zwangerschap. De regering moet scholen en roc’s daarin actief stimuleren.

De laatste jaren wordt vaak gesteld dat scholen zich weer uitsluitend met kennisoverdracht moeten bezig houden en niet met andere taken. De WRR concludeert echter dat dit voor dreigende uitvallers contraproductief werkt.
De MBO Raad en MOgroep Jeugdzorg kondigden op 26 januari in een manifest aan de problematiek rond probleemjongeren gezamenlijk aan te willen pakken. Ze stellen voor om jeugdzorgmedewerkers op school in te zetten.
Meer informatie: Rapport Vertrouwen in de school; Manifest MBO Raad – MOgroep Jeugdzorg
Bron: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Nederlands Jeugd instituut