Site-navigatie

Site brengt beroepskrachten rond zwerfjongere samen

Nieuwsbrief Jeugd – 23 januari 2009 – Op de vernieuwde website Zwerfnet.nl kunnen beroepskrachten die werken met zwerfjongeren zich inschrijven om zichzelf zichtbaar te maken op de kaart.

De Stichting Zwerfjongeren lanceerde de website op 22 januari. In december bleek uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat het vaak nog onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor minderjarige zwerfjongeren. Stichting Zwerfjongeren wil dat er met de website een landelijk beeld ontstaat van wie waar werkzaam is en van wie iets wil betekenen op het gebied van zwerfjongeren.
Meer informatie: www.zwerfnet.nl
Bron: Stichting Zwerfjongeren

Nederlands Jeugd instituut