Site-navigatie

Weinig meldingen van vermoedens meisjesbesnijdenis

Nieuwsbrief Jeugd – 27 januari 2009 – Vermoedens van meisjesbesnijdenis worden nauwelijks gemeld. Dat schrijft B&A Consulting in een evaluatie van zes pilots met een intensieve aanpak van vrouwelijke genitale verminking. De pilots zijn in 2006 gestart in de vier grote steden en Eindhoven en Tilburg, waar de risicogroepen het sterkst vertegenwoordigd zijn. Beroepskrachten vinden het moeilijk om risico’s in te schatten en schromen om vermoedens van meisjesbesnijdenis te melden, omdat ze daarmee hun relatie met het gezin onder druk zetten.

De preventieve aanpak lijkt wel zijn vruchten af te werpen, meent B&A. Het onderwerp meisjesbesnijdenis is dankzij de pilotprojecten op de agenda gekomen van beroepskrachten in de jeugdgezondheidszorg. Beroepskrachten gebruiken het gespreksprotocol en kennen de registratiemogelijkheden.
Op 3 maart komen betrokken organisaties bij elkaar om verder te praten over de landelijke invoering van de intensieve aanpak.
Meer informatie: B&A-rappoort Vrouwelijke Genitale Verminking
Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederlands Jeugd instituut