Site-navigatie

Ademhalingstraining helpt moeders met stress

Nieuwsbrief Jeugd – 18 februari 2009- Een ademhalingstraining kan moeders van onrustige kinderen helpen hun stress te verminderen. Dat blijkt uit het afstudeeronderzoek van Jolant van den Haspel, student neuropsychologie aan Rijksuniversiteit Groningen. Aan het onderzoek deden veertien moeders mee die zich oververmoeid en onmachtig voelden door het gedrag van hun kind. Negen van die kinderen hadden gedragsstoornissen als AHDH, PDD-NOS en autisme.

Zeven moeders kregen een training om inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van stress en om hun reactie op stress te verbeteren door ademhalingsoefeningen. Ze leerden ook de ademhalingstechniek thuis toe te passen tijdens stresssituaties. De zeven andere moeders leerden wel de ademhalingstechniek maar werden niet getraind in de toepassing. De moeders die het hele trainingsprogramma volgden hadden daarna minder last van stress en zagen een afname van het aantal driftbuien bij hun kind.
Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Nederlands Jeugd instituut