Site-navigatie

Behoefte ambulante jeugdzorg en pleegzorg stijgt

Nieuwsbrief Jeugd – 13 februari 2009 – Het gebruik van ambulante jeugdzorg zal tot 2011 jaarlijks met 10 procent toenemen. De vraag naar pleegzorg zal met 2 procent per jaar stijgen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de publicatie ‘De jeugd een zorg’, die op 3 maart verschijnt. Verder wordt tot 2011 jaarlijks een daling verwacht van ruim 2,5 procent van residentiële zorg en 2 procent van het aantal gebruikers van dagbehandeling.

In het rapport geeft het SCP een beeld van de huidige en toekomstige vraag naar jeugdzorg en de diensten van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Om de verwachte vraag te bepalen kijken de onderzoekers naar het huidige gebruik van geïndiceerde jeugdzorg, demografische ontwikkelingen en risicofactoren zoals het aantal eenoudergezinnen en het aantal laagopgeleide ouders.
Meer informatie: Het persbericht
Bron: Allepersberichten.nl

Nederlands Jeugd instituut