Site-navigatie

Kabinet akkoord met verwijsindex risicojongeren

Nieuwsbrief Jeugd – 2 februari 2009 – De ministerraad is op 30 januari akkoord gegaan met het wetsvoorstel verwijsindex risicojongeren. Het wetsvoorstel wordt ondergebracht in de Wet op de jeugdzorg en naar de Tweede Kamer gestuurd voor goedkeuring. De verwijsindex is een computersysteem dat hulpverleners die zich zorgen maken over een kind met elkaar in contact brengt.

In juli 2008 adviseerde het College Bescherming Persoonsgegevens negatief over een wetsvoorstel om gemeenten verplicht te laten werken met de verwijsindex. Een aangepast wetsvoorstel is nu door de ministerraad geaccepteerd.
Bron: Ministerie voor Jeugd en Gezin; NJi -nieuwsredactie

Nederlands Jeugd instituut