Site-navigatie

Nederlands Jeugdinstituut sluit overeenkomst Triple P

Nieuwsbrief Jeugd – 17 februari 2009 – Triple P International heeft het Nederlands Jeugdinstituut aangewezen als vaste partner voor de invoering van het van oorsprong Australische ‘positief pedagogisch programma’ (Triple P) in Nederland. Daartoe tekenden de organisaties half februari een overeenkomst.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft al bijna tweeduizend beroepskrachten getraind om Triple P te kunnen uitvoeren; de ambitie is dat dit er in 2011 zesduizend zijn.
Het doel van Triple P is het voorkomen en verminderen van ernstige emotionele en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Het programma leert ouders hoe ze gewenst gedrag van hun kind kunnen stimuleren en ongewenst gedrag kunnen reguleren.
Meer informatie: Website Triple P Nederland
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut