Site-navigatie

Onenigheid over bredere invoering kinddossier

Nieuwsbrief Jeugd – 3 februari 2009 – De Rotterdamse wethouder Leonard Geluk van Jeugd, Gezin en Onderwijs en minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin staan lijnrecht tegenover elkaar in de kwestie rond het elektronisch kinddossier.

Geluk wil naast de jeugdgezondheidszorg ook politie, justitie en bureau jeugdzorg inzage geven in het elektronisch kinddossier om daarmee risicosituaties op te sporen. Een woordvoerder van Rouvoet liet aan dagblad Trouw weten dat de plannen van Geluk haaks staan op het beleid van het kabinet en bovendien onwettig zijn. De wethouder overtreedt de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst als hij zijn plan doorzet.
Bron: Trouw, 2 februari 2009

Nederlands Jeugd instituut