Site-navigatie

Rotterdam wil huisvesting probleemgroepen verbeteren

Nieuwsbrief Jeugd – 16 februair 2009 – Woningcorporaties, zorg- en justitiële instellingen en de gemeente Rotterdam hebben op woensdag 11 februari het Platform huisvesting bijzondere doelgroepen opgericht. Het platform richt zich op onder anderen zwerfjongeren, jongeren met een jeugdzorgindicatie en gedragsgestoorde, licht verstandelijk gehandicapten.

Andere bijzondere doelgroepen zijn dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden en mensen met psychiatrische problemen. Het platform wil vraag en aanbod van zorgvoorzieningen bij één loket onderbrengen en woonvoorzieningen met begeleiding realiseren. Deze taken wil het platform zoveel mogelijk in regionaal verband gaan uitvoeren.
Bron: Gemeente Rotterdam

Nederlands Jeugd instituut