Site-navigatie

Steeds vaker Halt-maatregel voor drinkende jeugd

Nieuwsbrief Jeugd – 17 februari 2009 – Steeds meer jongeren krijgen een Halt-maatregel opgelegd wegens openbare dronkenschap. Dat schrijft Binnenlands Bestuur op 17 februari. Hoewel Halt-maatregelen niet bedoeld zijn om openbare dronkenschap te bestraffen is er een bijna landelijk dekkend net van pilotprojecten waardoor de jongeren toch zo’n maatregel opgelegd kunnen krijgen. Buiten deze proefprojecten om kan zo’n maatregel alleen worden opgelegd als de officier van justitie expliciet toestemming geeft.

Het ministerie van Justitie heeft een stuurgroep ingesteld om enkele proefprojecten te monitoren. De stuurgroep heeft al voorstellen aan het ministerie gedaan om alcohol- en drugsgebruik op te nemen in het Besluit Aanwijzing Halt-feiten.
Bron: Nieuwsbrief Binnenlands Bestuur, 17 februari 2009

Nederlands Jeugd instituut