Site-navigatie

Friese databank brengt jeugdstrafrechtketen in beeld

Nieuwsbrief Jeugd – 18 maart 2009 – In Friesland is op 16 maart de Databank Jeugdstrafrechtketen in gebruik genomen. De databank maakt de in- en uitstroom en doorlooptijd binnen de jeugdstrafrechtketen inzichtelijk voor beroepskrachten en beleidsmedewerkers in de jeugdsector.

Ook komen knelpunten in het jeugdstrafrechtproces door de databank sneller boven water en kunnen oplossingen gezocht worden. De provincie Friesland, Partoer CMO Fryslân en andere partners in de jeugdstrafrechtketen hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met afspraken over het aanleveren, beheren en publiceren van informatie uit de jeugdstrafrechtketen.
Meer informatie: Databank Jeugdstrafrechtketen
Bron: Openbaar Ministerie

Nederlands Jeugd instituut