Site-navigatie

Ministerraad wil proef met leeftijdsgrens alcohol

Nieuwsbrief Jeugd – 23 februari 2009 – De ministerraad heeft op 20 februari ingestemd met een voorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet. Met een wijziging van de wet hoopt het kabinet onder andere het alcoholgebruik onder jongeren verder terug te dringen.

Voorgesteld wordt om gemeenten de mogelijkheid te geven om de leeftijdsgrens voor alcohol op te rekken van 16 naar 18 jaar. Gemeenten kunnen een aanvraag doen om mee te doen aan een proefproject. De landelijke leeftijdsgrens blijft voorlopig 16 jaar. Een ander voorstel is om jongeren onder de 16 jaar strafbaar te stellen als zij op de openbare weg alcohol bij zich hebben.
Bron: Ministerie voor Jeugd en Gezin

Nederlands Jeugd instituut