Site-navigatie

Ombudsman onderzoekt vergoeding netwerkpleegzorg

Nieuwsbrief Jeugd – 4 maart 2009 – De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, gaat onderzoeken waarom familieleden en bekenden die een kind opvangen vaak lang moeten wachten op een pleegzorgvergoeding. Hij doet dat naar aanleiding van klachten van pleegouders. De ombudsman verwacht na de zomer te rapporteren over het onderzoek.

Bij een netwerkplaatsing zijn verschillende organisaties betrokken. Bureau jeugdzorg is verantwoordelijk voor het indicatiebesluit, de Raad voor de Kinderbescherming voor een verklaring van geen bezwaar, en de Voorziening voor Pleegzorg voor onderzoek naar de geschiktheid van de pleegouders. Pas als de pleegouders zijn goedgekeurd wordt een contract getekend en een vergoeding verstrekt, met terugwerkende kracht vanaf de datum van het indicatiebesluit. Netwerkpleeggezinnen kunnen in financiële problemen komen doordat het kind vaak al tijdens dat lange traject in het gezin verblijft.
Bron: Nationale Ombudsman

Nederlands Jeugd instituut