Site-navigatie

Toezicht bij laatste jeugdinrichting opgeheven

Nieuwsbrief Jeugd – 17 maart 2009 – De Lindenhorst, instelling voor gesloten jeugdzorg in Zeist en voorheen onderdeel van justitiële jeugdinrichting De Heuvelrug, behoort niet langer tot de categorie ‘meest risicovolle instellingen’. Dat hebben de inspecties voor jeugdzorg, gezondheidszorg, onderwijs en sanctietoepassing besloten.

Hetzelfde geldt voor de aan De Lindenhorst verbonden school voor voortgezet speciaal onderwijs VSO de Sprong. De Lindenhorst liep een ernstig risico op een onveilig leef-, behandel- en werkklimaat door personeelsschaarste en gebrek aan eenduidigheid.
In september 2007 werden zes justitiële jeugdinrichtingen onder verscherpt toezicht gesteld nadat uit een rapport bleek dat er grote problemen waren met opvoeding en behandeling van de jongeren en deskundigheid van het personeel.
Meer informatie: Bericht Inspectie jeugdzorg
Bron: Inspectie jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut