Site-navigatie

Wachtlijsten jeugdzorg dalen licht

Nieuwsbrief Jeugd – 20 februari 2009 – De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn het afgelopen jaar gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Interprovinciaal Overleg. In januari 2008 stonden er nog 6.300 kinderen op de wachtlijst. In januari 2009 waren dat er 5.510.

De grootste daling vond plaats in Gelderland, waar ook de meeste kinderen op een plaats wachtten. Daar daalde het aantal wachtende kinderen van 1.362 naar 969. In Amsterdam en Rotterdam werden de wachtlijsten juist langer, allebei met zo’n 170 extra kinderen.
Bron: Interprovinciaal Overleg

Nederlands Jeugd instituut