Site-navigatie

Gesloten jeugdzorg JJC onder verscherpt toezicht

Nieuwsbrief Jeugd – 30 maart 2009 – De instelling voor gesloten jeugdzorg Jeugdformaat/Jutters-Combinatie (JJC) in Haaglanden voldoet nog niet aan de normen voor een veilig behandelklimaat en is daarom onder verscherpt toezicht geplaatst. Dat meldt de Inspectie jeugdzorg. Als instellingen minimaal een half jaar gesloten jeugdzorg hebben aangeboden, neemt de inspectie een zogenaamde entreetoets af, waarbij ze kijkt naar bijvoorbeeld de rechtspositie van jongeren, toezicht op de jongeren en het omgaan met incidenten.

JJC levert geen maatwerk bij het beperken van de rechten van jongeren en gedragswetenschappers worden niet in alle gevallen betrokken bij het opleggen van maatregelen. Het is onduidelijk hoe medewerkers moeten reageren op incidenten en de organisatie leert ook niet van incidenten. De inspectie wil dat JJC meteen actie neemt op het gebied van de veiligheid van de jongeren. Inmiddels heeft JJC een plan opgesteld en maatregelen genomen om het toezicht op de jongeren te verbeteren.
Meer informatie: Inspectierapport JJC; www.jeugdzorgplus.nl; Artikel over ontstaan gesloten jeugdzorg
Bron: Inspectie jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut