Site-navigatie

Gezinsinterventie vermindert cannabisgebruik

Nieuwsbrief Jeugd – 26 maart 2009 – De gezinsinterventie Family Motivational Intervention (FMI) vermindert cannabisgebruik onder jongeren met een eerste psychotische ervaring. Dat blijkt uit een door ZonMw gefinancierd onderzoek. FMI richt zich op ouders van cannabisgebruikende jongeren die stoppen met behandeling en medicatie voor een psychose. Doelstelling van FMI is om het cannabisgebruik onder jongeren terug te dringen door ouders te trainen in interactieve vaardigheden en motiverende gesprekstechnieken.

De eerste resultaten zijn veelbelovend. FMI is in vergelijking met alleen psycho-educatie beter in staat om het cannabisgebruik onder deze jongeren terug te dringen. In de experimentele groep waren twee keer zo veel patiënten gestopt met cannabisgebruik als in de controlegroep. In beide groepen was de frequentie van het gebruik afgenomen, maar de hoeveelheid van het gebruik lag bij experimentele groep tot bijna vijf keer lager. Ook bleken jongeren in de FMI-groep veel minder stress te ervaren in de interactie met hun ouders.
Meer informatie: De projectbeschrijving
Bron: ZonMw; Psychose actueel

Nederlands Jeugd instituut