Site-navigatie

Nieuwe richtlijn om depressie bij kind te herkennen

Nieuwsbrief Jeugd – 10 april 2009 – De Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ heeft aan de Richtlijn Depressie een onderdeel toegevoegd om depressie bij kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar te kunnen herkennen.

In de richtlijn zijn instrumenten voor diagnostiek en mogelijke behandelingen genoemd. Ook wordt de effectiviteit van therapieën en medicijnen toegelicht.
Het zogenaamde Addendum Jeugd is definitief vastgesteld en is nu aan beroepsverenigingen voorgelegd ter autorisatie. In juni 2009 wordt de richtlijn officieel gepubliceerd.
Meer informatie: Addendum Jeugd Richtlijn Depressie
Bron: Trimbos-instituut

Nederlands Jeugd instituut