Site-navigatie

Opening hulp- en onderzoekscentrum voor ouder en kind

Nieuwsbrief Jeugd – 6 april 2009 – De Universiteit van Amsterdam en ggz-instelling Virenze openen op 16 april een academisch behandelcentrum voor ouder en kind. Behandelcentrum UvA-Virenze gaat diagnostisch onderzoek en ambulante hulp bieden bij uiteenlopende problemen, waaronder angst- en dwangstoornissen, ADHD, depressie, autismespectrumstoornissen, leerproblemen en slaapstoornissen.

Het hulpaanbod is gericht op kinderen en jongeren van 4 tot en met 23 jaar en hun ouders.
Het effect van de hulp wordt continu wetenschappelijk onderzocht. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is echter geen voorwaarde voor het krijgen van hulp.
Meer informatie: www.uva-virenze.nl
Bron: Universiteit van Amsterdam

Nederlands Jeugd instituut