Site-navigatie

Psychologische autopsie na zelfmoord jongeren

Nieuwsbrief Jeugd – 27 maart 2009 – GGZ West-Friesland begint in samenwerking met de Vrije Universiteit in Amsterdam met zogenaamde psychologische autopsie na zelfdoding door een jongere. Psychologische autopsie bestaat uit uitgebreide interviews met familie, nabestaanden en vrienden van mensen die zelfmoord pleegden. Op basis van de bevindingen wordt een beeld geschetst van de laatste maanden dat iemand in leven was en van het psychisch lijden in die periode.

Doel van psychologische autopsie is zowel feiten boven tafel te krijgen als aanknopingspunten te vinden voor interventie en preventie. De gevonden aanknopingspunten worden verwerkt in het programma ‘Leren signaleren’, dat GGZ West-Friesland aanbiedt aan onder meer scholen, huisartsen en jeugdwerkers om psychische problemen bij jongeren te leren herkennen.
Bron: ANP

Nederlands Jeugd instituut