Site-navigatie

Rotterdam schrapt subsidie Riagg na meldcodeconflict

Nieuwsbrief Jeugd – 17 april 2009 – De Rotterdamse wethouder Jantine Kriens van Volksgezondheid schrapt een subsidie van 300 duizend euro aan Riagg Rijnmond, omdat de directeur van de instelling, Jos Lamé, weigert de meldcode huiselijk geweld te ondertekenen. De meldcode is eind 2007 ingevoerd in de regio Rotterdam. Leraren, politie, hulpverleners in de ggz en maatschappelijke opvang moeten huiselijk geweld melden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Rotterdamse Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Het idee is dat zo vroegtijdig kan worden ingegrepen om erger te voorkomen.

Riagg Rijnmond heeft altijd geweigerd de meldcode te ondertekenen. ‘Hulpverleners hebben allerlei methodieken ontwikkeld om goed te kunnen interveniëren in situaties waar geweld wordt gebruikt. Deze professionals passen hun kennis en ervaring toe in complexe omstandigheden, die telkens weer net anders zijn’, aldus Lamé in de Psy van 15 april. ‘De meldcode bevat richtlijnen die veel te grof zijn voor deze ingewikkelde situaties. Bovendien is met de code weer onnodige bureaucratie gecreëerd.’
Bron: Psy, 15 april 2009

Nederlands Jeugd instituut