Site-navigatie

Rotterdamse meldcode is een voorbeeld voor anderen’

Nieuwsbrief Jeugd – 26 maart 2009 – Staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid hoopt dat gemeenten en instanties die bezig zijn met de invoering van de meldcode voor kindermishandeling zich laten inspireren door het Rotterdamse voorbeeld. Dat zei de staatssecretaris bij de overhandiging van het evaluatieonderzoek over de Rotterdamse meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Rotterdam heeft een meldcode ontwikkeld die bruikbaar is voor alle beroepskrachten in de zorg-, welzijn- en jeugdsector. De meldcode biedt handvatten om slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling te helpen en samenwerking tussen instanties te bevorderen.

Het afgelopen jaar is in elf instellingen in Rotterdam met de meldcode gewerkt. Uit een evaluatie van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat invoering van de meldcode veel aandacht en goede samenwerking tussen professionals vereist. Het is belangrijk beroepskrachten en instellingen de ruimte te geven de meldcode op hun eigen manier in te voeren. Daarbij is training en scholing van alle beroepskrachten essentieel.
Meer informatie: Rapport Verwey-Jonker Instituut
Bron: Ministerie voor Jeugd en Gezin

Nederlands Jeugd instituut