Site-navigatie

Rouvoet: Wijs ouders op gevolg scheiding voor kind

Nieuwsbrief Jeugd – 8 april 2009 – Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin doet een beroep op professionals die bij een scheiding betrokken zijn om ouders goed te informeren over de mogelijke gevolgen van een scheiding voor hun kinderen. De minister wil ook dat beroepskrachten ouders helpen bij het maken van een ouderschapsplan over de zorg voor de kinderen en de naleving ervan. Sinds de invoering van de Wet zorgvuldige scheiding en voorgezet ouderschap op 1 maart is het maken van een ouderschapsplan verplicht.

Rouvoet wil daarnaast dat scheidingsbemiddelaars en mediators letten op een goed verloop van zorg- en omgangsregelingen en op het voldoen aan de alimentatieplicht. In nazorggesprekken kunnen zij cliënten bijvoorbeeld wijzen op de mogelijkheden van de Centra voor Jeugd en Gezin. Ouders en kinderen kunnen daar terecht met vragen.
Meer informatie: Dossier Scheiding en kinderen
Bron: Ministerie voor Jeugd en Gezin

Nederlands Jeugd instituut