Site-navigatie

Situatie Nederlandse jeugd iets verbeterd

Nieuwsbrief Jeugd – 22 april 2009 – De algehele situatie van kinderen en jongeren in Nederland is iets verbeterd. Zo is het aantal tienermoeders gedaald en komt zuigelingensterfte minder voor. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Kinderen in Tel 2009’ van het Verwey-Jonker Instituut, dat samen met andere organisaties jaarlijks de leefsituatie van de jeugd per provincie en gemeente in beeld brengt. Het aantal kinderen dat voor de rechter moest verschijnen, is wel iets toegenomen. Ook steeg het aantal kinderen dat jeugdzorg krijgt.

Daarnaast is het aantal spijbelende kinderen in peiljaar 2007 gestegen. Bijna 2 procent van het totaal aantal leerplichtige scholieren kwam in dat jaar zonder reden een keer niet op school. In voorgaande jaren was dat zo’n 1,8 procent. Veel gemeenten blijken echter schoolverzuim slecht te registreren. Het is daarom lastig te zeggen hoe groot het verzuim precies is.
Meer informatie: Overzicht cijfers uit Kinderen in Tel 2009; Website Kinderen in Tel
Bron: ANP

Nederlands Jeugd instituut