Site-navigatie

Website Meldcriteria verwijsindex beschikbaar

Nieuwsbrief Jeugd – 10 april 2009 – De nieuwe website Meldcriteria.nl geeft een overzicht van mogelijke redenen om een kind of jongere aan te melden bij de Verwijsindex risicojongeren. De meldcriteria beslaan de domeinen gezondheid, leefomgeving, gezinsrelaties en opvoeding, onderwijs en werk, en sociale omgeving van jongeren.

Een meldcriterium kan bijvoorbeeld zijn dat een kind probleemgedrag vertoont op school of in de kinderopvang of dat er onenigheid binnen het gezin is waardoor de ontwikkeling van het kind in gevaar komt. Het is telkens aan de hulpverleners om een afweging te maken of ze een kind melden in de verwijsindex.
Meer informatie: Website Meldcriteria verwijsindex
Bron: VNG

Nederlands Jeugd instituut