Site-navigatie

Advies: ‘Screen alle tieners op depressie’

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 8 mei 2009 – Alle tieners tussen de 12 en 18 jaar moeten op een ernstige depressie worden gescreend. Dat stelt de U.S. Preventive Task Force (USPSTF), een Amerikaans adviesorgaan dat aanbeveelt welke preventieve diensten onderdeel van de eerstelijnszorg zouden moeten uitmaken. De USPSTF geeft dit advies naar aanleiding van nieuw bewijs over het effect van behandeling van ernstige depressies bij jongeren.

Depressies kunnen leiden tot onder andere slechtere schoolprestaties, slechter sociaal functioneren, middelenmisbruik en zelfmoord.
In Nederland constateerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg onlangs in haar rapport ‘Jeugdgezondheidszorg in beweging’ dat kinderen, na het laatste contactmoment op 13-jarige leeftijd, uit beeld van de jeugdgezondheidszorg verdwijnen. Ook jongeren moeten gevolgd worden, adviseerde de inspectie, zeker als het gaat om jongeren die risico’s lopen.
Meer informatie: Artikel USPSTF; NJi – Dossier Depressie; Rapport IGZ
Bron: www.ahrq.gov

Nederlands Jeugd instituut