Site-navigatie

Inspectie: jeugdarts moet risicokind langer volgen

Nieuwsbrief Jeugd – 22 april 2009 – Jeugdartsen doen er goed aan kinderen te blijven volgen na het laatste contactmoment op ongeveer 13-jarige leeftijd, zeker als het gaat om kinderen die risico’s lopen. Dat stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een rapport over de jeugdgezondheidszorg. Het zou goed zijn als kinderen nog een keer bij een jeugdarts langsgaan als ze 15 of 16 jaar zijn. Dat moet dan in het voortgezet onderwijs of in het middelbaar beroepsonderwijs geregeld worden. Zorg- en adviesteams op scholen kunnen daarbij een rol spelen.

Daarnaast adviseert de inspectie in haar rapport om, in navolging van de jeugdzorg, ook voor de jeugdgezondheidszorg een programma te ontwikkelen om beroepskrachten verder te professionaliseren. Beroepsverenigingen moeten eerst bepalen op welke onderdelen bijscholing nodig is. Het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid kan volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg vervolgens een scholingsprogramma opstellen.
Meer informatie: Inspectierapport jeugdgezondheidszorg
Bron: Inspectie voor de gezondheidszorg; ANP

Nederlands Jeugd instituut