Site-navigatie

Jeugdzorg begint in Rotterdam proef tegen bureaucratie

Nieuwsbrief Jeugd – 27 april 2009 – Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep, landelijke jeugdzorginstelling voor kinderen met een handicap, gaan proberen de bureaucratie in de gezinsvoogdij terug te dringen. Van mei tot juni vindt er een nulmeting plaats en wordt er gekeken hoe de administratieve werklast kan worden verminderd. Vanaf september worden de administratieve werkzaamheden van de gezinsvoogden, zoals de registratie van contacten, een jaar lang tot een minimum beperkt. Het doel is gezinsvoogden meer tijd te geven om zich met de kern van hun werk bezig te houden: de cliënten zelf.

Volgens Peter Kouwenberg, bestuurder van de William Schrikker Groep, moeten gezinsvoogden zich te vaak verantwoorden uit angst van bureaus jeugdzorg om achteraf van nalatigheid te worden beschuldigd. In contactverslagen wordt elke ontmoeting gedetailleerd vastgelegd. Tijdens de proef wordt meer vertrouwd op de professionaliteit van de gezinsvoogden. Extra controles leveren volgens Kouwenberg slechts ‘schijnveiligheid’ op en daarmee kun je extreme incidenten niet voorkomen.
Bron: ANP; De Volkskrant, 24 april 2009; NJi-nieuwsredactie

Nederlands Jeugd instituut