Site-navigatie

Kabinet heroverweegt volwassenenstrafrecht jongeren

Nieuwsbrief Jeugd – 29 april 2009 – Het kabinet gaat de mogelijkheid om minderjarigen te berechten volgens het volwassenenstrafrecht heroverwegen. Het VN-Kinderrechtencomité heeft Nederland daar om gevraagd. Nederland heeft een voorbehoud gemaakt op het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties, zodat ook 16- en 17-jarigen volgens het volwassenenstrafrecht kunnen worden berecht.

Vooralsnog houdt het kabinet daaraan vast. Toch wil de minister dat het kabinet de voor- en nadelen opnieuw op een rij zet om te beoordelen of het voorbehoud op het Kinderrechtenverdrag moet worden gehandhaafd.
Bron: Nederlands Dagblad, 23 april 2009

Nederlands Jeugd instituut