Site-navigatie

Nieuw instrument om lvg-problemen te herkennen

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 12 mei 2009 – Om te beoordelen of iemand een lichte verstandelijke beperking heeft, heeft het Nederlands Jeugdinstituut een nieuw screeningsinstrument ontwikkeld. Het instrument Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen (BSA) brengt het sociaal aanpassingsvermogen van een kind of jongere in kaart om zo te kunnen inschatten of deze een lichte verstandelijke beperking heeft.

De BSA bestaat uit twee versies: een voor kinderen die basisonderwijs volgen en een voor jongeren die het basisonderwijs hebben afgesloten. Beide versies bevatten achttien vragen om sociale, conceptuele en praktische vaardigheden te beoordelen. Hulpverleners kunnen de vragenlijst na een of twee screeningsgesprekken invullen zonder dat het veel tijd in beslag neemt. De inhoud van de vragen sluit aan bij de internationaal erkende definitie van een verstandelijke beperking.
Meer informatie: Persbericht Nederlands Jeugdinstituut; Aanvragen onderzoeksrapport, instrument en handleiding
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut