Site-navigatie

Onderzoeksprojecten Onderwijs Bewijs bekend

Nieuwsbrief Jeugd – 23 april 2009 – Achttien scholen en onderzoeksinstellingen krijgen geld in het kader van het Actieprogramma Onderwijs Bewijs. Zo komt er op het gebied van jeugdzorg en onderwijs onderzoek naar het effect van behandelonderwijsaanbod, waarbij zowel een leerkracht als een pedagogisch medewerker in de klas staan. Op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie wordt het effect onderzocht van een digitaal ondersteund voorleesprogramma op woordenschat, verhaalbegrip en beginnend lezen van kinderen in groep 1, 2 en 3.

Het doel van het Actieprogramma Onderwijs Bewijs is om via wetenschappelijke experimenten kennis te krijgen over wat wel en niet werkt in het onderwijs. Voor het programma is een budget beschikbaar van ongeveer 25 miljoen euro voor de periode 2007-2010.
Meer informatie: Gehonoreerde voorstellen
Bron: Ministerie van OCW

Nederlands Jeugd instituut