Site-navigatie

Ook Vlaanderen zet in op professionalisering jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd – 28 april 2009 – Naast Nederland zet nu ook Vlaanderen de komende jaren in op de professionalisering van de jeugdzorg. Dat staat in een meerjarenvisie op jeugdzorg van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Een expertisecentrum gaat met hulp van werknemers, werkgevers en cliënten de huidige werksituatie in de Vlaamse jeugdzorg beschrijven.

Daarop volgt de beschrijving van een beroepen- en competentiestructuur. Er wordt onderzoek gedaan naar de basisopleiding die beroepskrachten hebben gehad, over welke competenties ze moeten beschikken, wat goede arbeidsomstandigheden zijn en welke bijscholing en supervisie ze nodig hebben.
Ook in Nederland wordt gewerkt aan professionalisering van de jeugdzorg. Eén van de doelen van het in 2007 gepresenteerde actieplan is het ontwerpen van een beroepenstructuur.
Meer informatie: Vlaamse meerjarenvisie; Nederlands actieplan; NJi – Dossier Professionalisering in de jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut