Site-navigatie

Probleemkind geeft gedrag door aan eigen kinderen

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 11 mei 2009 – Kinderen met gedragsproblemen hebben een meer dan toevallige kans zelf een kind te krijgen dat probleemgedrag vertoont. Dat concludeert Inge van Meurs in het onderzoek ‘Intergenerational transmission of child problem behavior’ waarop zij op 6 mei promoveerde aan het Erasmus MC in Rotterdam.

Ze bestudeerde de gegevens uit een bevolkingsstudie waarbij kinderen gedurende 24 jaar zijn gevolgd. Daarvoor zijn kinderen van 4 tot 16 jaar onderzocht onder meer op gedragsproblemen, zoals angstig, teruggetrokken of agressief gedrag. Later is gekeken in hoeverre zij deze problemen op hun eigen kinderen hebben overgedragen. Dat blijkt het geval te zijn.
Volgens Van Meurs gaat probleemgedrag vaak niet zomaar over, een extreem teruggetrokken kind kan bijvoorbeeld depressies ontwikkelen als volwassene. De problemen kunnen ertoe leiden dat de ouder minder goed in staat is zijn of haar kinderen een optimale opvoeding te bieden.
Bron: Erasmus MC

Nederlands Jeugd instituut