Site-navigatie

Resultaten online cursus KopOpOuders veelbelovend

Nieuwsbrief Jeugd – 17 april 2009 – De eerste resultaten van de online cursus Kopopouders van het Trimbos-instituut zijn veelbelovend. De cursus heeft als doel ouders met psychische problemen of een verslaving te ondersteunen bij de opvoeding. De deelnemende ouders hebben voor aanvang en na afloop van de cursus een vragenlijst ingevuld. Ze gaven aan zich na de cursus minder incompetente opvoeders te voelen. Ook verminderde het overreageren van de ouders op het kind.

De cursus is onderdeel van de interactieve website Kopopouders.nl met informatie en filmpjes over opvoeden, een forum en een e-mailservice. De e-mailservice en online cursus bereikten samen 142 ouders. De onderzoeksgroep was echter nog beperkt en een controlegroep ontbrak. De resultaten geven aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling van het aanbod en voor onderzoek.
Meer informatie: Bericht Trimbos-instituut; www.kopopouders.nl
Bron: Trimbos-instituut

Nederlands Jeugd instituut