Site-navigatie

Aantal scholen met zorg- en adviesteam stijgt

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 12 juni 2009 – Het aantal scholen in Nederland met een zorg- en adviesteam (ZAT) stijgt gestaag. Om ervoor te zorgen dat in 2011 alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo over een ZAT beschikken, wordt de zorg voor jongeren in en om de school nu wettelijk vastgelegd.

Hiervoor worden de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs aangepast. Dat schrijven minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin en staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. Onderwijsinstellingen moeten straks samenwerken met organisaties uit de jeugdketen en moeten ontwikkelings- en opvoedrisico’s vroegtijdig signaleren en melden.
Meer informatie: Brief aan de Tweede Kamer
Bron: Ministerie voor Jeugd en Gezin

Nederlands Jeugd instituut