Site-navigatie

Bussemaker wil meer passende zorg lvg-jeugd

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 17 juni 2009 – Verwijzers moeten voortaan goed bekijken of een jongere met een lichte verstandelijke handicap hulp nodig heeft vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of dat er ook andere hulpvormen mogelijk zijn.

Dat staat in een brief van staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid over de toekomst van de AWBZ, waarmee de ministerraad akkoord is gegaan. Vanuit de bureaus jeugdzorg krijgen jongeren met een lichte verstandelijke handicap nu nog vrijwel automatisch een persoonsgebonden budget waarmee ze AWBZ-begeleiding kunnen krijgen. Om onbedoeld gebruik van de AWBZ te beperken tot een minimum wil Bussemaker onder andere dat bureaus jeugdzorg en het Centrum Indicatiestelling Zorg met één protocol gaan werken, het zogenaamde lvg-protocol.
Meer informatie: Brief ‘Nadere uitwerking toekomst AWBZ’
Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut