Site-navigatie

Friese jeugdzorgaanbieder mag regels schrappen

Nieuwsbrief Jeugd – 16 juni 2009 – Jeugdzorgaanbieder Jeugdhulp Friesland mag bij wijze van proef regels en procedures gaan schrappen of versimpelen om de jeugdzorg minder bureaucratisch te maken. Dat blijkt uit een interview met de directeur van de jeugdzorgaanbieder Gabriël Anthonio in het Friesch Dagblad. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat projecten subsidieert om de regeldruk te verminderen, moet nog wel instemmen met de manier waarop Jeugdhulp Friesland in de regels wil snijden.

Anthonio wil een ‘ambulant beleidsmedewerker’ aanstellen die gaat uitzoeken welke knelpunten kunnen worden opgelost door regels te schrappen. Daarnaast wil hij af van de papieren rompslomp. Hulpverleners ergeren zich bijvoorbeeld aan de manier waarop incidenten gemeld moeten worden. Het invullen van het meldingsformulier kost een medewerker anderhalf uur, terwijl het geval geen vervolg krijgt. Anthonio wil de tijd die daaraan besteed wordt verlagen door hulpverleners een simpele checklist in te laten vullen en een bandrecorder in te spreken met de belangrijkste zaken.
Meer informatie: Het krantenartikel
Bron: Friesch Dagblad, 13 juni 2009

Nederlands Jeugd instituut