Site-navigatie

Geen aparte rechtbank en wet voor huiselijk geweld

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 4 juni 2009 – Nederland krijgt geen aparte rechters of rechtbanken die in huiselijk geweld zijn gespecialiseerd. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben daarop aangedrongen, maar minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie gaat er niet in mee.

De vier grote steden hebben een conceptwetsvoorstel gemaakt om huiselijk geweld beter te kunnen bestrijden. Ze willen onder meer dat plegers van huiselijk geweld een hogere straf krijgen als kinderen daar getuige van zijn. Volgens de minister is dat nu al mogelijk. Ook is het volgens hem niet nodig in de wet te vast te leggen welke taken de gemeente heeft bij het bestrijden van huiselijk geweld. Dat is al duidelijk, meent Hirsch Ballin.
Andere onderdelen van het voorstel van de G4 zijn wel overgenomen in plannen van het kabinet, zoals een verplichte meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook mogen meldpunten voor huiselijk geweld meldingen gaan onderzoeken.
Meer informatie: Reactie op het voorstel huiselijk geweld van de G4
Bron: ANP; ministerie van Justitie

Nederlands Jeugd instituut