Site-navigatie

Gemeente mag regiefunctie verwijsindex uitbesteden

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 17 juni 2009 – De gemeente hoeft niet zelf de leiding te hebben over de Verwijsindex risico’s jeugdigen maar mag die desgewenst uitbesteden aan een instelling. Dat staat in een wijziging op het wetsvoorstel over de verwijsindex. De gemeente kan de taak bijvoorbeeld toewijzen aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daarnaast staat in de wijziging dat gemeenten niet verplicht zijn de afspraken met instellingen in de vorm van een convenant vast te leggen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat met het gewijzigde wetsontwerp nog steeds niet duidelijk is wat de regietaak van gemeenten nu precies inhoudt en hoe zij instellingen kunnen verplichten om deel te nemen aan de verwijsindex. Daarenboven vindt de VNG dat de relatie tussen de verwijsindex en het Centrum voor Jeugd en Gezin in het wetsvoorstel nog onvoldoende is uitgewerkt.
Meer informatie: Voorstel wetswijziging en nota van wijziging; Brief VNG
Bron: VNG

Nederlands Jeugd instituut