Site-navigatie

Leg verantwoordelijkheid jeugdzorg bij gemeente’

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 10 juni 2009 – Gemeenten moeten meer zeggenschap krijgen over de jeugdzorg. Dat staat in het rapport ‘Van Klein naar Groot’ dat de commissie Zorg om Jeugd op 10 juni aanbood aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De commissie stelt voor om alle vormen van hulp op vrijwillige basis onder te brengen bij de gemeenten. Die moeten dan ook taken overnemen van bureau jeugdzorg: zorgcoördinatie, ambulante hulp, diagnostiek, indicatiestelling en de aansluiting met het onderwijs. Tijdrovende en kostbare indicatietrajecten maken daarmee plaats voor snelle verwijzingen via de Centra voor Jeugd en Gezin. De gedwongen hulp door de jeugdbescherming en de jeugdreclassering moet volgens de commissie geen taak worden van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Meer informatie: Rapport Van Klein naar Groot; Bericht VNG
Bron: ANP; VNG

Nederlands Jeugd instituut