Site-navigatie

Meer mensen signaleren en melden kindermishandeling

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 17 juni 2009 – Drie maanden na het begin van de publiekscampagne Aanpak Kindermishandeling blijkt dat het percentage omstanders dat signalen van kindermishandeling herkent, is gestegen van 41 naar 49 procent.

Ook vinden meer mensen dat melding maken van mogelijke mishandeling werkelijk nut heeft voor het kind. Dat aantal is gestegen van 63 naar 73 procent, meldt het ministerie van Jeugd en Gezin. Uit kwalitatief onderzoek blijkt verder dat de campagne leidt tot meer adviesvragen en meldingen bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s). De campagne duurt in totaal twee jaar.
Meer informatie: Campagnewebsite Watkanikdoen.nl
Bron: Ministerie voor Jeugd en Gezin

Nederlands Jeugd instituut