Site-navigatie

Ministerie opent helpdesk voor vragen jeugdbeleid

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 5 juni 2009 – Het ministerie voor Jeugd en Gezin heeft een helpdesk geopend om gemeenten en beroepskrachten te helpen bij de uitvoering van het lokale jeugdbeleid.

De medewerkers van de helpdesk geven antwoord op vragen over de invoering van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), het digitale CJG, de verwijsindex risico’s jeugdigen, de digitalisering van de dossiers van de jeugdgezondheidszorg, de zorg- en adviesteams en de aanpak van kindermishandeling. Vragen stellen kan per e-mail of per telefoon.
Meer informatie: Nieuwsbericht en contactgegevens Jeugd en Gezin
Bron: Ministerie voor Jeugd en Gezin

Nederlands Jeugd instituut