Site-navigatie

Nazorg voor jeugdgevangenen is goed geregeld

Nieuwsbrief Jeugd NJi – 12 juni 2009 – De nazorg aan jonge gevangenen verloopt goed. Bij 96 procent van alle jongeren die in maart in een jeugdgevangenis belandden, is nazorg geregeld voor het moment dat ze daar weer uitkomen.

Dat zei staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie op 11 juni op het congres ‘Samen voor nazorg’ in Almere.
Een week na binnenkomst in een jeugdgevangenis bespreekt het zogeheten netwerkberaad de situatie van elke jongere. Daarin zitten medewerkers van de justitiële jeugdinrichting, bureau jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. In 85 procent van de gevallen is ook de gemeente betrokken bij het nazorgplan.
De nazorg in jeugdgevangenissen kan volgens Albayrak als voorbeeld dienen voor de nazorg aan volwassen gedetineerden.
Bron: ANP

Nederlands Jeugd instituut